První rozsáhlejší prezentace programu Týdne Rotary v Praze a Distriktní konference se uskutečnila při brainstormingu guvernéra distriktu Zdeňka Michálka s jeho asistenty a členy distriktních výborů a komisí 20. října 2018 v Kopřivnici.

Účastníci byli informováni jak o netradičním pojetí konference jako setkání všech, kteří jsou nějakým způsobem spřízněni s brandem ROTARY. Velké množství dotazů svědčí o zájmu, který program konference vzbuzuje. Účastníci ocenili zejména to s jak velkým předstihem a jak pečlivě je konference po všech stránkách připravena. Mnozí hlásili již předem účast ze svých klubů.